تهران - خیابان شریعتی روبروی سینما سروش

021-28426080 | 0919-4170500 info@asri-no.ir

ایده پرداز و پیشرو

مجموعه عصری نو با تیم جوان و با استعداد خود سعی برآن دارد که با پیشرفت تکنولوژی، ایده‌ها و طرح‌های تبلیغاتی خاص را به مشتریان خود ارائه دهد و در این زمینه نیز همواره موفق بوده است.